terça-feira, 22 de novembro de 2011

MedoPor que frea tanto o temor? Se estás perdido, que pode pasar porque te expoñas a un fracaso? Deberiamos aplicar a lóxica á nosa conduta e case nunca o facemos. Se as cousas poden empeorar, empeorarán. Mais se a solución do problema pensamos que está na nosa man, por que non arriscar un pouco?
Imaxe
latente, prefixada, mais  cambiante,
con negros sobre brancos, non presentes,
cavilacións,
bosquexos  a  probar.


E nós, só nós, con nós
no medio.


Que máis dará!
Non por nós,
no amor primeiro,
no sangue onde nos vemos,
na flor de todo o ano.


Exame en  día especial,
emocións moi controladas...
Inseguros.


Cando andamos
tan cansos de sermos nós.
.
Sem comentários:

Enviar um comentário