quinta-feira, 26 de janeiro de 2012

Beleza
Cada cousa ten a súa beleza, pero non todos poden vela, parece que dicía Confucio. Créoo. Todos os días tamén, e algúns, coma este, posúen unha beleza especial que os leva a ser únicos e excepcionais.
A vida ofrécenos tantas cousas diferentes que xa non sabemos moi ben por onde aproveitalas; carecemos de tempo. Por exceso, pero acabamos tendo présa, de xeito que o gozo acaba por facérsenos reducido. E a beleza, de tela ao lado, invisible, tanto que case xa  nin miramos.
Se houbese aló unha illa, na ardentía,
perdida polos mares máis lonxanos...


Se houbese aquí outras vidas, meu piar,
carentes do sustento que ti fas....


Se houbese aló un destino, nesa ardora,
gardado coma en caixa de cristal...


Se houbese aquí un desterro, miña vida,
sentindo para sempre o abandono...


Se houbese aló unha luz serías faro,
a guía na ilusión de navegar,
o norte que se busca en cada rumbo,
a cara que se quere ao despertar...
.

Sem comentários:

Enviar um comentário