terça-feira, 10 de julho de 2012

Atención

Os ollos dos pescados teñen miradas mortas, sufridas, sen que apareza nada que poida darlles unha mínima alteración no parado do seu estado. Non hai expectativas de ningún tipo, por máis que as vendedoras os dispoñan de maneiras retorcidas que convidan claramente ao movemento, a nadar entre as pequenas escamas de xeo nas que tentan coller aparencias de peixes dun mar farturento e variado. Un pouco atrás, as peixeiras teñen a vida concentrada nas mans. Non vemos os dedos por causa das luvas nas que os esconden, pero sabemos que están aí, que son pequenos seres independentes, adicados cada un á súa función, na que non debe intervir o cerebro. Liberado desa gravame, a cara reflicte á súa vez unha expresión independente. Se a muller fala coa compradora, sempre hai máis mulleres a comprar que homes, a cara anímase, o sorriso aparece de cando en vez, como mínimo nas fórmulas de cortesía que sabemos repetidas a diario con todos e cada un dos clientes. No caso de que o cliente sexa só o número do seu papel na cola, a cara da pescadora adquire unha certa simbiose cos peixes que a leva vernizar os ollos na mesma opacidade sen anceios que os animais levaban, e as faccións descansan planas, sen unha soa marca vital, deixando que o corpo enteiro sexa as mans que traballan de xeito independente neses movementos mil veces repetidos, e que non precisan máis atención que esa que lle poderiamos adicar a escoitar aquilo que non nos interesa.

Unha atención semellante á que lle poderiamos prestar ao que nos está a traer certa prensa estes últimos meses.

Nunca avisa entre as liñas a noticia
De todo o que este mundo nos tén dado,
Oculta, antes ben, o máis prezado
Consciente do valor que dá a avaricia

Igual resultará vender mentira,
Non importa o sabermos a verdade,
O fin nunca vai ser a liberdade,
O dereito que alguén sempre retira.

Mentiras cando se axuda ao poder,
Hai roubo por querer acaparar,
O engano vén buscar aparentar
Que guía o ben común o quefacer.


.


Sem comentários:

Enviar um comentário