quinta-feira, 6 de setembro de 2012

Silencio

Non digas nada,
goza silencio de namorada.


Tal e como están os tempos, de pedir, un querería pedir silencio. Abonda. Xa sabemos demais, e case nada nos gusta.
Sem comentários:

Enviar um comentário