segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

Cegos


Estes días andan os periódicos medindo ben o que din, non vaia ser que conten demais pois,  como en case todo, hai segredo de sumario.
Sumariamente, así visto, son pequenos detalles aos que xa estamos afeitos e que non chaman a atención de ninguén, todo o máis aumentan a popularidade das persoas involucradas de xeito directamente proporcional ao cadal acumulado.

Hai anos, ante a ausencia de medios de difusión, estas curiosas historias eran contadas polos cegos de feira en feira; hoxe, non sei se por influencia da ONCE, nin os cegos contan nada, pero, por se lle cadra que queda algún por aí, con voz e voto, deixámoslle un rudimento de romance.
Cantar para corenta millóns de cegos (ou xordos, ou mudos, ou ...)


Contáronme unha película
que seica acababa mal,
unha historia principesca
dentro dun amor fatal

Os protagonistas eran
tan vulgares coma nós,
se por casual atendemos
aos seus ataques de tos.

Vivían nunha mansión
xunto cos seus raparigos,
felices e moi contentos
escapando dos perigos.

Sendo de real familia
érannos moi coñecidos
pero que non haxa engano,
eu non sei se eran queridos.

O seu amor, o diñeiro,
non se vía suficiente,
necesitaban ter máis,
acaparar era urxente.

Moitos variados negocios
que debían ser rendibles,
tentando deixar pegadas
realmente imperceptibles.

Enamorados das illas,
por rutinas de verán,
cobraban euros a miles
dándolle ao poder a man.

Unha vez feita a fortuna,
os fillos e a parella
empezaron nova vida
gardando os cartos da vella.

Pensaron así en ver mundo
como dixo a prensa rosa,
establecéndose en usa,
pondo pés en polvorosa.

Contentos todos vivían
coma en foto de nadal,
e se máis días pasaban
máis aumentaba o cadal.

Cando apareceu facenda
para cobrar os impostos,
o sorriso que levaban
conxelóuselles nos rostros.

As esperanzas morrían,
escapábase a ilusión
ata se callaba o sangue,
tan azul, no corazón.

Os papeis aparecían,
a crítica non paraba,
mais na colmea social
mesmo a raíña calaba.

Malpocada a namorada!
Que muller tan inocente!
Nunca soubo cousa algunha,
ela víao diferente.

Para el non hai desculpa,
armou as de san quintín,
en todo meteu o cazo
e resultou un pillín!

Se o chegan a xulgar,
ha de ter quen o defenda,
non poderán castigalo
nin o xuíz, nin a facenda.

Véndose lonxe da lei,
pobre xustiza social!
Moi poucos valen igual
que unha familia real!

.

Sem comentários:

Enviar um comentário